• Öneri göndermek için tıklayınız •
 
  ANTALYA
   
 
 

Ana Konu Başlıkları
* Antimikrobiyal stewardship ve antimikrobiyal direnç
* Dirençli enfeksiyonların yönetimi
* Sağlık bakımı ilişkili enfeksiyonlar
* Yeni ve yeniden önem kazanan enfeksiyonlar
* Göçler/seyahatler ve enfeksiyonlar
* Hepatitler
* HIV/AIDS
* Dezenfeksiyon ve sterilizasyon
* İnvaziv araç ilişkili enfeksiyonlar
* Solid organ transplantasyonları ve enfeksiyonlar
* Hematolojik maligniteler ve febril nötropeni
* Fungal enfeksiyonlar
* Enfeksiyon acilleri
* Önemli kan ve doku parazitozları
* Toplum ve hastane kaynaklı pnömoniler
* Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları
* Kemik eklem ve protez enfeksiyonları
* Üriner enfeksiyonlar
* Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar
* Santral sinir sistemi enfeksiyonları
* İntraabdominal enfeksiyonlar
* Zoonotik enfeksiyonlar
* Yeni mikrobiyolojik tanı ve duyarlılık yöntemleri
* Erişkin bağışıklama